Zřeknutí se odpovědnosti za používání

VPNpro.com vynakládá velké úsilí na udržování spolehlivých a přesných údajů o všech nabídkách a informacích na našem webu. Před provedením jakýchkoli velkých nákupů však zkontrolujte uvedeného poskytovatele a informace na jeho webových stránkách, protože ne všechny dostupné nabídky a informace se zobrazí. Uživatelé by měli kromě aktuálních informací a podmínek vždy zkontrolovat akce, nabídky a slevy na oficiálních webových stránkách poskytovatele. Naše webové stránky dostávají za některé z uvedených nabídek kompenzace. Naše redakční názory jsou však striktně naše vlastní a inzerenti je neschvalují.

V žádném případě nebudeme odpovědní za žádné ztráty nebo škody včetně a bez omezení nepřímých nebo následných ztrát nebo škod nebo veškerých ztrát nebo škod vyplývajících ze ztráty dat nebo zisků vyplývajících z používání této webové stránky nebo v souvislosti s ní .
Odkazy na tomto webu mohou odkazovat na jiné weby, které nejsou pod kontrolou VPNpro.com. Nemáme kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Uvedení jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení ani souhlas s názory, které jsou v nich vyjádřeny.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval hladce. VPNpro.com však nepřebírá žádnou odpovědnost za web, který bude dočasně nedostupný kvůli technickým problémům, které jsou mimo naši kontrolu.